[Clip] امام خامنه ای: این مشکلاتی که وجود دارد، همه اش قابل رفع است. - F