بیانات رهبر معظم انقلاب اسلامی در دیدار ائمه جمعه - ۱۴ دی ۱۳۹۴ - Farsi