بیانات در بوستان ولایت به مناسبت روز درختكارى 17/12/1389 - Farsi