ایک عارف دانشور (شہید مصطفیٰ چمران) | ولی امرِ مسلمین سید علی خ