پاسخ محکم رهبر انقلاب به تهمت و تهدید ترامپ در توئیتر - Sayyed Ali Khamenei -