بيانات در ديدار هزاران نفر از مردم استان گيلان‌ - 8/10/1389 - Farsi