فریب نخوریم،بدانیم دشمن می‌خواهد چه‌کار کند - Farsi