پے در پے شکست | ولی امرِ مسلمین، سید علی خامنہ ای | Farsi Sub Urdu