بیانات رهبر انقلاب در دیدار مردم آذربایجان شرقی - Farsi