حضور رهبر انقلاب در منزل شهید حقانی - 30/07/1389 Farsi