حضور رهبر انقلاب در منزل شهید علی‌محمدی - 6/11/1389 - Farsi