قهرمانان و ورزشکاران مسابقات آسیایی و پارا آسیایی - Aytaullah Khamenei - Farsi