آخرین شب عزاداری در حسینیه امام خمینی / محرم 1432 - H.I. Kazem Siddiqi - Farsi