آیت الله خامنه ای: وقایع سال 88 ؛ کودتایِ رنگی ناموفق - Farsi