ولادت ِامام علیؑ وامام تقیؑ پر مبارک باد! | Farsi sub Urdu