بیانات در دیدار کارگزاران حج با رهبری Hajj Officials meeting with Imam Khamenei - Farsi