حضور در یادمان شهدای شرق کارون - Aytaullah Khamenei | 26 Mar 2014 - Farsi