رادیو و تلویزیون‌ها باید نماینده‌ی خواست مردم باشند - Farsi