[Clip] - هنر نظام اسلامی، شکفتن گلهای قرآنی - Farsi