بیانات رهبر انقلاب در دیدار دست‌اندرکاران کنگره ملی ۶۲۰۰ شهید اس