הודעה של האייתוללה חמינאי לנוער באירופה ובצפון אמריקה - Hebrow