رهبر انقلاب:به شیعیان یاد دادند اینجا[کربلا] محل اجتماع شماست - Farsi