[Sahifa e Noor] Inqilab-e-Islami Ki Ahmiyat | Supreme Leader Khamenei - Urdu