آیت الله خامنه ای: انتخابات، یک نعمت و فرصت بزرگ است - Farsi