لزوم پرهیز از انحراف و خرافه‌گرایى در کار مدّاحى - Farsi