بیانات رهبر در دیدار جمعی از مداحان اهل بیت : ولادت حضرت زهرا - Farsi